Visit our social media channels

Skip to main content

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud 24. veebruaril 2018

Eelmine versioon: 5. oktoober 2016

SISSEJUHATUS

Align Technology, Inc. ja selle tütarettevõtted („Align“ ja „meie“) on pühendunud teie teabe kaitsmisele (selles privaatsusavalduses tähendab „teave“ isikut tuvastavat teavet, isikuandmeid, mida pakute või kogume meie veebisaitidelt, teie enda kaudu või teie kohta).

Align kujundab, toodab ja turundab Invisalign®-i süsteemi ja iTero® suusiseseid skannereid, OrthoCAD-i teenuseid ning My Invisaligni rakendust ja veebisaiti, mis võimaldavad kasutajatel jälgida ning jagada oma Invisaligni ravikuuri edenemist, laadides üles pilte, jagades lugusid, luues visiidiaegade meeldetuletusi ja saades teavitusi („rakendus“). Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas kogume, kasutame ja jagame meie veebisaitidel (edaspidi „saidid“) ning meie rakenduses kogutud teavet.

Üldiselt võite külastada meie saite ilma meile ütlemata, kes te olete, ja oma isikuandmeid avaldamata. Siiski on aegu, mil me võime pärida teie käest teavet, näiteks nime, e-posti aadressi või koduaadressi, teie enda kohta või kellegi kohta, keda te teate. Meie eesmärk on teavitada teid enne, kui neid isikuandmeid internetist kogume, ja vajaduse korral saada teie nõusolek sellise teabe töötlemiseks.

Kasutades meie saite, nõustute meie isikuandmete kogumise, kasutamise, avalikustamise, edastamise ja töötlemisega selle privaatsusavalduse kohaselt.

Teilt kogutud teave
Mida me oma kogutud teabega teeme?
Kellega me teie teavet jagame?
Kui kaua me teie teavet säilitame?
Küpsised ja reklaamid
Laste privaatsus
Lingid teistele saitidele
Turundus ja ühenduse võtmise keelamine
Sotsiaalmeedia
Rahvusvahelised andmeedastused
Turvalisus
Teie õigused
Värskendused
Võtke meiega ühendust

Teilt kogutud teave

Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid ja tundlikku teavet klientide, patsientide (varasemad, potentsiaalsed ja praegused), patsientide vanemate/eestkostjate, arstide ja veebisaidi külastajate kohta, kui registreerute saidi liikmeks või veebipõhiste vormide kaudu või kui laadite alla ja kasutate rakendust, näiteks siis, kui registreerute meile uudiseteavituste saamiseks või naeratuse hindamiseks.

 • Kontaktandmed, näiteks teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Teave, mis aitab meil teid ravida, näiteks vanus, sugu ja hambaid puudutav tervislik teave, sh pildid teie hammastest ja näost. Me teavitame teid sellistest eesmärkidest ajal, mil me palume teie isikuandmeid või tundlikku teavet koguda, ja kogume ainult teavet, mis on nende eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalik.

Kui me kogume oma saitidel terviseteavet või muid tundlikke andmeid, palume teie sõnaselget nõusolekut.

Samuti kogume teavet oma saitide kasutamise kohta, nagu on kirjeldatud allpool jaotises „Küpsised ja reklaamid“.

Teil on mõnel juhul võimalik pakkuda meile teisi inimesi puudutavaid isikuandmeid, näiteks selleks, et saaksime nendele teavet meie kohta saata. Te võite nende isikuandmeid meiega jagada vaid siis, kui olete neilt selleks nõusoleku ja loa saanud.

Mida me oma kogutud teabega teeme?

Isikuandmeid, mida me kogume teie saitide kasutusele tuginedes või teie käest, võib kasutada:

 • teie liikmekonto loomiseks ja haldamiseks meie saitidel;
 • selleks et saaksite kasutada, osta, broneerida või alla laadida tooteid ja teenuseid, näiteks puhastusvarustuse ostmine;
 • selleks et pakkuda teile teavet meie toodete, teenuste, uudiste ja sündmuste kohta;
 • selleks et saada arstidest ja nende praksistest üksikasjalik ülevaade ning võtta nendega ühendust;
 • selleks et kutsuda teid osalema meie küsitlustes või saada fänniklubi (kui see on asjakohane) liikmeks;
 • selleks et koguda demograafilist teavet kasutajate suundumuste, näiteks vanuse, soo ja üldise sissetulekutaseme kohta;
 • selleks et anda sertifitseeritud arstidele teavet tegelike või tulevaste patsientide kohta;
 • selleks et analüüsida meie teenuste ja toodete kasutamist, arendada uusi teenuseid ning tooteid ja kohandada oma tooteid, teenuseid ning muud meie kättesaadavaks tehtud teavet;
 • rakenduses üleslaaditud sisu ühiskasutamiseks sotsiaalmeedias ja teie sisu koopiate tegemiseks Invisaligni reklaamimiseks Internetis, televisioonis, väljaannetes või mis tahes muus kandjal. Me ei näita kunagi teie nime üheski reklaammaterjalis, mille me loome, kuid peaksite teadma, et teised inimesed võivad teie fotol teid ära tunda.

Eespool kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus sõltub asjaomastest isikuandmetest ning konkreetsest kontekstist, milles me seda kogume. Kui oleme teiega sõlminud lepingu, näiteks pakkumaks teile oma Invisaligni kaupu ja teenuseid, töötleme teie andmeid selle lepingu täitmiseks. Teistes tingimustes võime töödelda teie teavet Aligni õigustatud ärihuvide jaoks, et näiteks turundada või parandada oma tooteid ja teenuseid juhul, kui teie õigused ei välista neid huvisid. Me selgitame teile kogumise ajal, millised on meie õigustatud huvid.

Meie toote- ja turundustegevustest täieliku pildi saamiseks kasutame me usaldusväärset andmeallikate kombinatsiooni (veeb, tellimused, kliendid jne). Need andmed on mõeldud ainult meile ja me ei jaga teie teavet teiste ettevõtetega, välja arvatud nende töö jaoks meiega.

Kui me palume teil esitada isikuandmeid juriidilise nõude täitmiseks või teie lepingute järgimiseks, teeme selle selgeks sel ajahetkel ja anname teile nõu, kas teie isikuandmete esitamine on kohustuslik või mitte (samuti võimalikud tagajärjed, kui te ei anna oma isikuandmeid).

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Me töötame koos teiste ettevõtetega, et aidata meid turunduse, kommunikatsiooni, hoiustamise ja müügiga seotud tegevustes ning võime jagada teie teavet nende eesmärkide saavutamiseks. Neil partneritel ei ole lubatud kasutada teie teavet muuks otstarbeks kui Aligniga koos töötamine. Praeguste teenusepakkujate nimekiri on saadaval e-posti aadressi privacy@aligntech.com kaudu.

Samuti võime jagada oma teavet teiste Aligni firmadega eesmärkidel, mida on kirjeldatud jaotises „Mida me oma kogutud teabega teeme?“. Meie kontsernide nimekiri on saadaval e-posti aadressi privacy@aligntech.com kaudu.

Peale selle võidakse kogu meie kogutud teavet, sealhulgas isikuandmeid, avalikustada kolmandale isikule (ja nende esindajatele ja nõustajatele) mis tahes tegeliku või potentsiaalse ühinemise, omandamise, võla finantseerimise, ettevõtte vara müügi või sarnase tehingu osana. Samuti võidakse isikuandmed maksejõuetuse, pankroti või pankrotivara haldamise korral kolmandatele osapooltele üle kanda ühe meie ettevõtte varana.

Samuti võime teie isikuandmeid avaldada mis tahes pädevale õiguskaitseorganile, regulatiivsele asutusele, valitsusasutusele, kohtule või muule kolmandale isikule, kui usume, et see on seaduslikult vajalik või vajalik meie vara või muude seaduslike õiguste (sealhulgas, kuid mitte ainult meie kokkulepete või teiste isikute õiguste jõustamise) kaitseks.

Samuti võime teie teavet jagada, kui annate meile vastava nõusoleku.

Kui kaua me teie teavet säilitame?

Me säilitame isikuandmeid, kui meil on pidev õiguspärane äriline vajadus seda teha (näiteks et pakkuda Invisaligni kaupu ja teenuseid või järgida kohaldatavaid juriidilisi, maksu- ja raamatupidamisnõudeid).

Kui meil pole pidevat õigupärast ärilist vajadust teie isikuandmete töötlemiseks, me kas kustutame või anonüümime need või kui see pole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed on salvestatud varundusarhiivides), siis hoiustame teie isikuandmeid ja isoleerime need edasisest töötlemisest, kuni kustutamine on võimalik.

Küpsised ja reklaamid

Kui külastate meie veebisaiti, võime automaatselt koguda teatud teavet teie seadmest. Mõnes riigis, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonna riikides, võib seda teavet lugeda isikuandmeteks kehtivate andmekaitseseaduste alusel.

Täpsemalt võib automaatselt kogutav teave sisaldada sellist teavet nagu teie IP-aadress, seadme tüüp, unikaalsed seadme identifitseerimisnumbrid, brauseri tüüp, lai geograafiline asukoht (nt riigi või linna tasandi asukoht) ja muu tehniline teave. Me võime koguda ka teavet selle kohta, kuidas teie seade meie veebisaidiga suhtles, sealhulgas lehtede kohta, millele ligi pääseti, ja linkide kohta, mida klõpsati.

Selle teabe kogumine võimaldab meil paremini mõista meie veebisaidile tulevaid külastajaid, kust nad tulevad ja milline meie veebisaidi sisu neile huvi pakub. Me kasutame seda teavet oma siseanalüüsiks ning et parendada meie veebisaidi kvaliteeti ja asjakohasust meie külastajatele.

Osa sellest teabest võime koguda küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate abil. Lisateabe jaoks vaadake lehte Küpsised ja reklaamid.

Laste privaatsus

Align ei kavatse koguda teavet alla kolmeteiskümneaastastelt (13-aastastelt) lastelt, välja arvatud juhul, kui teavet kogutakse vanemalt või eestkostjalt. Kuigi me ei saa peatada laste juurdepääsu saitidele, ei kogu me isikuandmeid selgitamata, et teabe esitanud isik peab olema vähemalt 13-aastane. Kui teil on küsimusi meie saitide lastelt teabe kogumise kohta, võtke meiega ühendust aadressil Privacy@aligntech.com.

Pidage meeles, et eespool nimetatud vanusepiirang võib olenevalt teie riigis kohaldatavatest juriidilistest nõuetest varieeruda. Sellisel juhul märgime selle vastavalt teabe kogumise ajal.

Lingid teistele saitidele

Meie saidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele ainult mugavuse huvides. Align ei vastuta teiste veebisaitide privaatsustavade ega sisu eest ja linkide lisamine ei tähenda, et me toetame teavet või ettevõtet. See tähendab, et kui teete oma saitide kaudu ühendust mõne muu saidiga, me ei vastuta ega saa kontrollida, mida nad teie andmetega teevad.

Samuti võib teil olla võimalus jagada oma teavet teiste veebisaitidega, näiteks sotsiaalmeedia saitidega. Võime pakkuda mugavat linki, mis võimaldab teil seda lihtsalt teha, kuid me ei vastuta nende veebisaidi ega teie postituste või nende jagamise eest ega saa neid kontrollida. Teil soovitatakse tutvuda nende teiste veebisaitide ja sotsiaalmeedia saitide privaatsuseeskirjadega ja teabekogumistavadega.

Turundus ja ühendust võtmise keelamine

Me võime aeg-ajalt saata teile teavet, kui olete andnud meile oma nõusoleku (vajaduse korral).

Align pakub teile võimalust taotleda elektroonilise side saamise lõpetamist kas Alignilt või meie partneritelt, loobudes oma nõusolekust. Kui te ei soovi, et teiega ühendust võtaksime, öelge seda meile, kui me teie teavet kogume, või kirjutage meile igal ajal aadressil remove@aligntech.com ja lisage kindlasti oma asukohariik. Võite kasutada ka meie mugavat e-kirjades leiduvat postiloendist eemaldamise funktsiooni. Andke meile piisavalt aega teie taotluse töötlemiseks.

Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmine ei kehti vajalikele teadetele, näiteks päringutele vastamine, ja see tühistatakse, kui pärite meilt hiljem teavet, näiteks kui registreerute meie uudisteadete saamiseks.

Sotsiaalmeedia

Kasutaja loodud sisu. Kui olete Facebooki, Twitteri või muude sotsiaalmeedia saitide avaliku kontoga kasutaja ja kasutate mõne meie avaliku kampaania või tootenime teemaviidet, näiteks vastavalt #unbraceyoursmile või #invisalign, #invisalignteen või #invisalignTalk, saame tõmmata meie toodete arvustused sotsiaalmeedia saitidelt ja postitada need meie saitidele. See on selleks, et saaksime jagada teie arvamusi meie toodete kohta meie saitide külastajatega. Enne meie saitidele postitamist vaatame teie kommentaarid üle. Ärge kasutage neid teemaviiteid, kui te ei soovi, et teie arvustused oleksid meie saitidel saadaval.

Jagades oma kogemusi Invisaligniga avalikul sotsiaalmeedia saidil postitusi tehes või muul viisil ja vastates „jah“, kui me palume teie luba teie sisu meie kanalitesse postitada, näiteks Facebooki (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) ja mujale kinnitate, et olete vähemalt kolmteist (13) aastat vana ning et nõustute tingimustega, mis on loetletud meie lehel nende veebisaitide kohta.

Kui vanem, eestkostja või keegi teinesaab teada kasutaja loodud sisust, mida on jaganud alla kolmeteistkümneaastane (13-aastane) isik, saatke meile e-kiri aadressile InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Rahvusvahelised andmeedastused

Align töötab üle kogu maailma ja seetõttu võime teie isikuandmeid edastada ka teistesse riikidesse, kus Align töötab, sealhulgas riikidesse, mis pole teie elukohariik. Teie isikuandmed võivad olla ka salvestatud meie serverites, mis võivad asuda väljaspool teie elukohariiki. Siiski jätkame teie teabe kaitsmist selle privaatsusavaldusele ja meie siduvate ettevõtlusreeglitekohaselt.

Peale selles privaatsusavalduses sisalduvate kohustuste on Align kehtestanud siduvate ettevõtlusreeglite (BCR) programmi, millega sätestatakse Aligni lähenemisviis isikuandmete kaitsele ja haldamisele kogu maailmas. Meie BCR-i poliitikale võib ligi pääseda eelmises lõigus toodud lingilt.

Kui me edastame teie teabe väljaspool EMP-d meie teenusepakkujatele ja partneritele, teeme seda Euroopa Komisjoni heakskiidetud tüüptingimuste (Align’s Binding Corporate Rules) või Privacy Shieldi alusel.

Turvalisus

Meie saitidel on asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, millega püütakse kaitsta meie kontrolli all oleva teabe hävitamise, kaotamise, väärkasutuse ja muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest. Meie veebiportaalid, nagu Invisalign Doctor Site, edastavad patsiendi teavet (sealhulgas mis tahes isikuandmeid) turvaliselt HTTPS-i kaudu. Need portaalid nõuavad kliendikontosid ja ei ole üldsusele kättesaadavad.

Teie õigused

Kui teil on juurdepääsu, avaldamise, muutmise või kustutamise õigused (nagu on kindlaks määratud kohaldatavate seadustega), võite meiega ühendust võtta allpool loetletud aadressil või e-posti aadressil.

Näiteks Californias võivad üksikisikud taotleda kord ühe kalendriaasta kohta loetelu andmetest, mida me kolmandatele isikutele avalikustame, et aidata neid otseturundusega. Meil ei ole tava müüa või rentida isikuandmeid teistele ettevõtetele otseturunduse otstarbeks.

Seoses Aligni ettevõtetega Euroopas võivad üksikisikud meiega ühendust võtta järgmiste õiguste osas:

 • pääseda ligi oma isikuandmetele, neid parandada, uuendada või nende kustutamist taotleda;
 • oma isikuandmete töötlemist keelata, paluda meil oma isikuandmete töötlemist piirata või nende ülekantavust taotleda;
 • igal ajal meie turunduskirjade saamisest loobuda. Te saate seda õigust kasutada, klõpsates postiloendist eemaldamise või teavitustest loobumise lingile e-kirjades, mida teile saadame. Muudest turustamisviisidest loobumiseks (nt postiturundus või teleturundus) võtke meiega ühendust, kasutades alltoodud kontaktandmeid;
 • võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, kui oleme teie nõusolekul teie isikuandmeid kogunud ja töödelnud. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne teie tagasivõtmist teostatud mis tahes töötlemise seaduslikkust ega mõjuta teie isikuandmete töötlemist, mis viiakse läbi muudel seaduslikel töötlemisalustel peale nõusoleku;
 • kaevata andmekaitseasutusele meie isikuandmete kogumisest ja kasutamisest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku andmekaitseasutusega.

Singapuris võite tavaliselt taotleda meilt teavet selle kohta, kuidas oleme või võime olla kasutanud või oleme saanud meie käsutuses või meie kontrolli all olevaid teie isikuandmeid ühe aasta jooksul enne taotluse esitamist. Igasugune juurdepääsutaotlus võib olla tasuline, et kompenseerida meie kulusid, mis kaasnevad meie käsutuses olevate teie isikuandmete üksikasjade teile saatmisega. Teavitame teid tasu suurusest pärast teie juurdepääsutaotluse kättesaamist.

Need on vaid näited ja teie konkreetsed õigused ei pruugi olla näidete seas loetletud.

Uuendused

Me võime aeg-ajalt seda avaldust uuendada. Kui me seda teeme, esitame avalduse alguses viimase uuendamise kuupäeva. Sellise uuendamise või muutmise teade esitatakse meie saitidel või kui seadus seda nõuab, otse teile. Soovitame teil seda avaldust perioodiliselt läbi vaadata, et olla kursis meie isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega. Kui te ei nõustu nende muudatustega, ärge jätkake saidi kasutamist.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on selle privaatsusavalduse, meie saitide tavade, teie teabe või teie teavet puudutavate õiguste kohta küsimusi, võtke ühendust järgmisel aadressil.

Ülemaailmne peakorter

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Peakorter EL-is

Align Technology B.V.
Attention: Privacy Office
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam
The Netherlands
Privacy@aligntech.com

Samuti võite pöörduda Aligni kohaliku asutuse poole, kes vastutab teie teabe kasutamise eest. Üksikasjad on saadaval siin.

Invisaligni tulemused

Invisaligni tulemused Enne ja pärast

Mida patsiendid räägivad

Mida patsiendid räägivad Vaata videot

Kuidas seda saada?

Kuidas seda saada? Loe lähemalt